تراکنش بیشتر ، شانس بیشتر

می‌دونستی با انجام یک تراکنش حداقل ۵۰۰ هزار تومانی در پول نو، ۲ شانس برای پیش‌بینی بازی‌های هفت روز بعد‌ داری؟!

جمعه ۲۲ دی

- میلیون تومان جایزه
قطر
: 3 - 0
لبنان
پیش بینی

شنبه ۲۳ دی

- میلیون تومان جایزه
استرالیا
: 2 - 0
هند
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
چین
: 0 - 0
تاجیکستان
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
ازبکستان
: 0 - 0
سوریه
پیش بینی

یکشنبه ۲۴ دی

- میلیون تومان جایزه
ژاپن
: 4 - 2
ویتنام
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
امارات
: 3 - 1
هنگ کنگ
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
فلسطین
: 4 - 1
ایران
پیش بینی

دوشنبه ۲۵ دی

- میلیون تومان جایزه
کره
: 3 - 1
بحرین
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
اندونزی
: 1 - 3
عراق
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
مالزی
: 0 - 4
اردن
پیش بینی

سه شنبه ۲۶ دی

- میلیون تومان جایزه
تایلند
: 2 - 0
قرقیزستان
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
عربستان
: 2 - 1
عمان
پیش بینی

چهارشنبه ۲۷ دی

- میلیون تومان جایزه
لبنان
: 0 - 0
چین
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
تاجیکستان
: 0 - 1
قطر
پیش بینی

پنجشنبه ۲۸ دی

- میلیون تومان جایزه
سوریه
: 0 - 1
استرالیا
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
هند
: 0 - 3
ازبکستان
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
فلسطین
: 1 - 1
امارات
پیش بینی

جمعه ۲۹ دی

- میلیون تومان جایزه
عراق
: 2 - 1
ژاپن
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
ویتنام
: 0 - 1
اندونزی
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
هنگ کنگ
: 0 - 1
ایران
پیش بینی

شنبه ۳۰ دی

- میلیون تومان جایزه
اردن
: 2 - 2
کره
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
بحرین
: 1 - 0
مالزی
پیش بینی

یکشنبه ۱ بهمن

- میلیون تومان جایزه
عمان
: 0 - 0
تایلند
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
قرقیزستان
: 0 - 2
عربستان
پیش بینی

دوشنبه ۲ بهمن

- میلیون تومان جایزه
قطر
: 1 - 0
چین
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
تاجیکستان
: 2 - 1
لبنان
پیش بینی

سه شنبه ۳ بهمن

- میلیون تومان جایزه
سوریه
: 1 - 0
هند
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
استرالیا
: 1 - 1
ازبکستان
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
ایران
: 2 - 1
امارات
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
هنگ کنگ
: 0 - 3
فلسطین
پیش بینی

چهارشنبه ۴ بهمن

- میلیون تومان جایزه
ژاپن
: 3 - 1
اندونزی
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
عراق
: 3 - 2
ویتنام
پیش بینی

پنجشنبه ۵ بهمن

- میلیون تومان جایزه
اردن
: 0 - 1
بحرین
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
کره
: 3 - 3
مالزی
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
قرقیزستان
: 1 - 1
عمان
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
عربستان
: 0 - 0
تایلند
پیش بینی

یکشنبه ۸ بهمن

- میلیون تومان جایزه
استرالیا
: 4 - 0
اندونزی
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
تاجیکستان
: 1 - 1
امارات
پیش بینی

دوشنبه ۹ بهمن

- میلیون تومان جایزه
عراق
: 2 - 3
اردن
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
قطر
: 2 - 1
فلسطین
پیش بینی

سه شنبه ۱۰ بهمن

- میلیون تومان جایزه
ازبکستان
: 2 - 1
تایلند
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
عربستان
: 1 - 1
کره
پیش بینی

چهارشنبه ۱۱ بهمن

- میلیون تومان جایزه
بحرین
: 1 - 3
ژاپن
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
ایران
: 1 - 1
سوریه
پیش بینی

جمعه ۱۳ بهمن

- میلیون تومان جایزه
تاجیکستان
: 0 - 1
اردن
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
استرالیا
: 1 - 1
کره
پیش بینی

شنبه ۱۴ بهمن

- میلیون تومان جایزه
ایران
: 2 - 1
ژاپن
پیش بینی
- میلیون تومان جایزه
قطر
: 1 - 1
ازبکستان
پیش بینی

سه شنبه ۱۷ بهمن

- میلیون تومان جایزه
اردن
: 2 - 0
کره
پیش بینی

چهارشنبه ۱۸ بهمن

- میلیون تومان جایزه
ایران
: 2 - 3
قطر
پیش بینی

شنبه ۲۱ بهمن

- میلیون تومان جایزه
اردن
: ۱۸:۳۰
قطر
پیش بینی

پلی استیشن ۵ برنده شو!